Zmiany w przepisach

Zmiany w prawie i księgowości

W ciągu najbliższych kilku lat planowane są liczne zmiany w prawie, które wpływ będą miały także wpływ na prowadzenie księgowości, warto zapoznać się z planowanymi zmianami już dziś:

2017

29 V 2017 – firmy, które będą rozliczały rok 2017, muszą zastosować przy tych rozliczeniach Krajowy Standard Rachunkowości nr 11, który zawiera zasady odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków w budowie w księgach rachunkowych.

1 X 2017 – wejdą w życie przepisy dotyczące obniżenia wieku emerytalnego.

2018

Od 2018 r. nie będzie można już wystawiać papierowych zwolnień lekarskich, zaczną funkcjonować jedynie elektroniczne zwolnienia, których uwierzytelnianie będzie odbywało się przez Platformę ZUS.

2019

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur, gdzie rejestrowane byłby wszystkie faktury wystawiane w Polsce, co ma wyeliminować oszustów podatkowych i wyłudzenia VAT-u. Ostateczna forma CRF nie jest jeszcze znana.