Musisz wiedzieć

Must know księgowego

W modzie mówi się o must have, czyli rzeczach, które koniecznie należy mieć w szafie, aby być trendy, w księgowości obowiązuje natomiast must known, czyli zagadnienia, z którymi obowiązkowo powinien zapoznać się każdy księgowy już na początku swojej pracy.

Do interpretacji prawa niemal w każdej firmie i biurze księgowym są z zatrudnieni prawnicy, nie zwalnia to jednak księgowego ze znajomości ustaw, które dotyczą bezpośrednio jego pracy. Każdy księgowy powinien zapoznać się z:

  • Ustawą o rachunkowości – to podstawa w prowadzeniu księgowości,

  • Ordynacją podatkową – określa rodzaje i wysokość podatków,

  • Ustawą o podatku od dóbr i usług – zawiera informacje dotyczące VAT,

  • Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowi podstawę rozliczania osób fizycznych,

  • Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – stanowi podstawę do rozliczenia firm z osobowością prawną,

  • Kodeksem Pracy – jest podstawą prowadzenia kadr,

  • Kodeksem Spółek Handlowych – stanowi określenie zasad funkcjonowania poszczególnych rodzajów spółek,

  • Kodeksem Cywilnym – dla księgowej jest on ważny bowiem zawiera takie elementy jak rodzaj umów w tym umowach o dzieło i umowach agencyjnych, = zasady najmu, leasingu, inwestycjach.