Ściąga księgowego

Wskaźniki i terminy w księgowości

Prowadzenie księgowości wymaga zapamiętania wielu wskaźników oraz aktualizacji wiedzy o nich, aby ułatwić pracę naszym Czytelnikom, poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych wskaźników, o których należy pamiętać:

Rozliczenia podróży służbowych

Pracownikom, którzy delegowani są w podróż służbową przysługują diety, jednak jeśli podróż trwała krócej niż 8h – dieta nie przysługuje. Jeśli trwała od 8 do 12h – należy wypłacić 50% diety, czyli dla diety w Polsce będzie to 15 zł, zaś dla delegacji ponad 12h – 30 zł. Ponadto pracownikowi przysługuje także zwrot kosztów przejazdu i kosztów noclegu.

Wymiar urlopów

Pracownikowi, który zatrudniony jest krócej niż 10 lat przysługuje 20 dniowy urlop wypoczynkowy. Pracownik, który pracuje na umowie o pracę ponad 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu.

Minimalne wynagrodzenie

Od 2017 r. obowiązuje minimalna płaca na poziomie 2000 zł brutto.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

W 2017 r. składki na ubezpieczenie społeczne kształtują się następująco: 499,28 zł – składki emerytalne, 204,62 zł – składki rentowe, 62,67 zł – składki chorobowe, 46,04 zł – składki wypadkowe.