Pracownik ma prawo do…

Prawa pracownicze to prawa, o które przez wieki walczono, jeszcze na początku XX wieku, wiele z nich nie istniało, dziś jednak pracownicy mają pewne prawa, których pracodawca powinien przestrzegać, w przeciwnym razie mogą mu grozić wysokie kary finansowe.

płatnego urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przysługuje w wymiarze 20 dni, dla osób, które przepracowały na umowie o pracę mniej niż 10 lat, oraz w wymiarze 26 dni dla osób pracujących powyżej 10 lat.

…płatnego urlopu chorobowego

Kolejnym prawem jaki wynika z umowy o pracę, jest prawo do płatnego urlopu chorobowego. Urlop chorobowy jest przyznawany na podstawie zwolnienia lekarskiego na druku L4. Aby urlop został naliczony, pracownik musi dostarczyć L4 do pracodawcy w terminie 3 dni od jego wystawienia. W przypadku większości chorób, tego typu zwolnienia jeśli trwają nie dłużej niż 33 dni wypłacane są przez pracodawcę i wynoszą 80% zwykłej pensji. Wyjątkiem jest choroba kobiet w ciąży, wypadek w drodze lub z pracy oraz badania dla dawców tkane i organów lub zwolnienie z tytułu ich pobrania, wówczas są one płatne 100%.

godziwych warunków pracy

Pomieszczenia, w których pracują ludzie powinny być ogrzewane i chłodzone, w zależności od pory roku. Powinny być także dobrze oświetlone i nie mogą znajdować się w suterenach i w przyziemiu. Jeśli pracownicy pracują przy komputerach powinny one być usytuowane pod odpowiednim kątem, a fotele również muszą być odpowiednio dostosowane.