Księgowość w firmie i jej rodzaje

Rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca musi zdecydować się na sposób prowadzenia księgowości. Nie jest to decyzja, której nie można zmienić – przeciwnie w trakcie swojej działalności, wysyłając odpowiednie zawiadomienie do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca może zmienić formę prowadzenia rachunkowości, może zostać też do tego zmuszony jeśli spełni jeden z warunków przewidzianych w ustawie. Rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z:

  • Karty podatkowej – wówczas podatek zostanie mu naliczone przez Urząd Skarbowy, na podstawie wielkości firmy, wielkości miejscowości, w której firma się znajduję oraz branży w jakiej ona działa. W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej.

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – jest to forma prowadzenia uproszczonej księgowości. Są w niej odnotowywane przychody oraz koszty w poszczególnych miesiącach, ale jest to stosunkowo prosty sposób zapisu.

  • Księgi rachunkowe – są nazywane pełną księgowością, jest to najbardziej skomplikowany sposób ewidencjonowania obrotów firmy. Prowadząc księgi rachunkowe należy prowadzić: dziennik, wykaz obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów, księgę główną oraz księgi pomocnicze.

Większość przedsiębiorców zakładając własną działalność gospodarczą decyduje się na łatwiejsze formy prowadzenia księgowości, a dopiero z czasem i rozwojem firmy musi zacząć prowadzić bardziej skomplikowaną rachunkowość.